Presentatie Eenzaamheid

We verzorgen regelmatig presentaties voor professionals in de zorg, bedrijven, instellingen en verenigingen. De presentatie bevat elementen uit de twee cursussen “Creatief Leven” en “Leef”. We hebben de mogelijkheid om op specifieke thema’s in te gaan en de presentatie op maat aan te passen. De presentatie kan gaan over het herkennen van eenzaamheid, het ontstaan, de gevolgen en de aanpak van eenzaamheid.